PRAVILA IN POGOJI PROMOCIJE »Nagradna igra Slovenija MasterClass«

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak Zavod Moj Glas (v nadaljevanju zavod), kot lastnik Akademija za glas Facebook strani. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

Kako in kje poteka nagradna igra?
Nagradna igra bo potekala na Facebook strani www.facebook.com/akademijazaglas od objave 13.3.2022 do 23.3.2022 do 23:59. Ob zaključku nagradne igre bomo izžrebali 1 nagrajenca/-ko, ki bo prejel/-a brezplačeno pristopnino na Slovenija MasterClass dogodek. Nagrade niso zamenljive za denar in niso prenosljive.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki všečkajo/komentirajo objavo. S tem potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni ali podizvajalci zavoda in njihovi družinski člani.

Kdo prireja nagradno igro in podeljuje nagrade?
Organizator nagradne igre je Zavod Moj glas, Slamnikarska 1d, 1230 Domžale. Nagrado pa podeljuje UltimateArtist Ground floor, 31 Kentish Town Rd, Camden Town, London NW1 8NL. O prevzemu nagrade bodo nagrajenci obveščeni preko Facebooka.

Kako in kje poteka žrebanje nagrad?
Žrebanje bo potekalo po končani nagradni igri na sedežu zavoda. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo všečkali/komentirali nagradno objavo do vključno 23.3.2022 do 23:59. Potek žrebanja bo vodila in nadzorovala komisija, ki jo sestavljajo zaposleni v zavodu. Po končanem žrebanju bo komisija sestavila zapisnik žrebanja. Rezultati žrebanja bodo dokončni.

Kdaj in kje bodo objavljeni nagrajenci?
Nagrajenec/-ka bodo objavljeni predvidoma do 25.3.2022 na Facebook strani zavoda. Nagrajenec/-ka bo objavljen s svojim profilnim imenom in pod svojim komentarjem. Nagrada bo nagrajencu/-ki poslana po pošti oziroma po dogovoru.

Kdaj nagrada ni podeljena?
Ob prevzemu mora nagrajenec ali nagrajenka predložiti osebni dokument ter kopijo davčne številke. Če se izkaže, da je sodelujoči vnesel lažne osebne podatke, nagrada ni podeljena. Če se nagrajenec/-ka v roku 48 ur od objave ne oglasi preko sporočila na Facebooku ali ne pokliče nazaj, se nagrada smatra kot nepodeljena. Enako velja če ne pošlje vse potrebne podatke v roku 48ur od prvega stika z zavodom. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali gotovino.

Kdo plača davke?
Vse stroške krije podeljevalec nagrade UltimateArtist.

Zasebnost in varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec/-ka nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator nagradne igre si pridružuje pravico do uporabe podatkov pridobljenih z nagradno igro v marketinške namene. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki udeležencev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave njihovih osebnih podatkov za promocijske namene, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana ali povezana s Facebookom. Sodelujoči v nagradni igri razumejo, da je organizator nagradne igre lastnik Facebook strani Akademija za glas. Facebook se uporablja, kot platforma za komuniciranje nagradne igre.
V Domžalah, 11.3.2022

Zavod Moj glas, Slamnikarska 1d, 1230 Domžale