Vse za petje na enem mestu

Pogoji poslovanja

Dolžina vaj

Individualne pevske vaje potekajo v 30, 40 ali 60 minut dolgih učnih enotah. Pevci jih lahko obiskujejo redno (1-krat na teden, 1-krat na 14 dni ob istem času) ali pa se za termine vaj dogovarjajo sproti.

Plačevanje individualnih pevskih vaj

Plačevanje individualnih pevskih vaj je lahko:

  • sproti, po vsaki končani pevski vaji
  • preko paketa večjega števila pevskih vaj vnaprej. Na paket 5 vaj nudimo 5% popusta, na 10 vaj nudimo 10 % popust. Pevci lahko paket vaj plačajo preko spletne banke ali v studiu.

Odsotnost mentorja

V primeru odsotnosti mentorja zaradi objektivnih razlogov, pevcem predlagamo nov ustrezen termin.

Odsotnost učenca

Za individualne vaje v studiu velja 24-urni odpovedni rok, ki pomeni, da ste v primeru, da nam vašo odsotnost sporočite manj kot 24 ur pred začetkom vaše vaje, vajo vseeno dolžni poravnati. V kolikor vašo vajo pravočasno odpoveste, lahko vajo prestavite in poiščemo nov termin.

Zamujanje na vaje

Če na vajo zamudite, ta vaja traja samo do konca vašega naročenega termina za vajo. Cena vaje ostane enaka. V studiu se trudimo z vajami začeti točno. Če je zamuda za vašo vajo z naše strani, vam vajo podaljšamo na dolžino naročene vaje.

Ponudba vaj preko leta

Individualne pevske vaje potekajo preko celotnega leta, tudi v času počitnic in praznikov, če se tako dogovorite z našo administratorko.

Skupinske vaje

Plačevanje skupinskih pevskih vaj

Plačilo za skupinske vaje je 1- krat mesečno. Račun prejmete po e-pošti, ter ga poravnate preko spletne banke. Plačilo je potrebno poravnati najkasneje v osmih delovnih dneh po prejetem računu.

V kolikor udeleženec zamuja s plačilom dva meseca zapored, ima, dokler ne poravna svojih obveznosti, onemogočeno obiskovanje skupinskih vaj.

V paketu Blues, soul in jazz šole za odrasle sta dve vaji (120 min), v vseh ostalih paketih skupinskih vaj so 4 vaje (60 min ali 75 min).

Odsotnost mentorja

V primeru odsotnosti mentorja, vajo nadomešča nadomestni mentor. V skrajnem primeru, če noben mentor ne more, skupini predlagamo nadomestni termin.

Odsotnost učenca

V primeru odsotnosti učenca od vaj, denarja ne vračamo. Če želite z obiskovanjem skupinskih vaj prekiniti, nam to sporočite vsaj deset dni pred začetkom meseca, s katerim želite prenehati z vajami.

Ponudba skupinskih vaj preko leta

Skupinske vaje potekajo od septembra ali oktobra do konca junija. V času počitnic ali praznikov skupinske vaje odpadejo. V tem primeru imamo dve možnosti:

  1. vajo nadomestimi z dodatnim terminom
  2. tisti mesec obračunamo sorazmerni delež opravljenih vaj

Če ima mesec 5 terminov in ena vaja odpade, le te ne nadomeščamo, saj so pevci opravili 4 vaje.

V primeru Blues, soul in jazz šole za odrasle sta v mesečnem paketu dve vaji, ki sta terminsko v naprej določeni. Učenci, ki obiskujejo to skupino, so obveščeni o vseh terminih vaj na začetku šolskega leta, preko emaila.

Prazniki in počitnice

Če vaja odpade celotni skupini zaradi praznika, počitnic ali višje sile se vajo nadomesti. V paketu mesečnih vaj so 4 vaje. Če ima mesec 5 terminov in ena vaja odpade, le te ne nadomeščamo, saj so pevci opravili 4 vaje. Če je v mesecu 5 vaj, in so v kakšen izmed naslednjih mesecev le 3 vaje, se peta vaja šteje v mesec s tremi vajami.

Zamujanje na vaje

Če na vajo zamudite, ta vaja traja samo do konca termina za vajo. V studiu se trudimo z vajami začeti točno. Če je zamuda za vajo z naše strani, vajo podaljšamo na dolžino skupinske vaje.

Tečaji

Naročanje in plačilo za tečaje

Če si želite rezervirati mesto na enem od naših tečajev, pokličite 041 240 210 ali nam pišite na email. Naša administratorka vam bo preko emaila poslala račun ter vam rezervirala mesto, ki bo ostalo rezervirano 5 delovnih dni. Vaša rezervacija pa je potrjena s plačilom.

Odsotnost mentorja

V primeru, da mentor tečaja zboli ali da zaradi kakšne druge višje sile ne more voditi tečaja, tisti teden tečaj odpade in termin nadomestimo tako, da s tečajem končamo teden dni kasneje.

Odsotnost učenca

V primeru odsotnosti učenca od tečaja, terminov tečaja ne nadomeščamo in denarja ne vračamo.

Vračilo denarja ob odpovedi

V primeru, da ste plačilo za tečaj že izvedli pa se naknadno odločite, da si ga ne želite obiskovati, denarja ne vračamo, so pa na voljo druge možnosti:

  1. mesto tečaja je prenosljivo, tako da lahko na vaše mesto povabite vašega prijatelja, da pride namesto vas
  2. če imamo čakalno listo ljudi, ki bi se radi udeležili tečaja, z njimi lahko zapolnimo vaše mesto, vam pa izstavimo dobropis (v vrednosti plačanega tečaja) v naši akademiji, ki ga koristite za katerokoli našo storitev
  3. v primeru, da se vaše mesto ne zapolni, denarja žal ne vračamo

Prazniki in počitnice

V času praznikov in počitnic tečajev ni. Vaje, ki odpadejo se nadomesti tako, da se tečaj konča teden ali dva kasneje.

Zamujanje na vaje

V studiu se trudimo z vsemi vajami in tečaji začeti točno. Če je zamuda na dan tečaja z naše strani, tečaj podaljšamo na dolžino tečaja. Če na tečaj zamudi posameznik, tečaja ne podaljšujemo.

Delavnice

Naročanje in plačilo za delavnice

Če si želite rezervirati mesto na enem od naših tečajev, pokličite 041 240 210 ali nam pišite na email. Naša administratorka vam bo preko emaila poslala račun ter vam rezervirala mesto, ki bo ostalo rezervirano 3 delovne dni. Vaša rezervacija pa je potrjena s plačilom.

Odsotnost predavatelja

V primeru, da predavatelj delavnice zboli ali da zaradi kakšne druge višje sile ne more voditi delavnice, delavnico prestavimo na nov termin. Če se le-tega ne morete udeležiti, vam denar povrnemo.

Vračilo denarja ob odpovedi

V primeru, da ste plačilo za delavnico že izvedli, a se je ne morete udeležiti, denarja ne vračamo, so pa na voljo druge možnosti:

  1. delavnice so prenosljive, tako, da lahko na vaše mesto povabite vašega prijatelja, da pride namesto vas
  2. če imamo čakalno listo ljudi, ki bi se radi udeležili tečaja, z njimi lahko zapolnimo vaše mesto, vam pa izstavimo dobropis (v vrednosti plačanega tečaja) v naši akademiji, ki ga koristite za katerokoli našo storitev
  3. v primeru, da se vaše mesto ne zapolni, denarja žal ne vračamo

Spremembe pogojev in cenika

Pridružujemo si pravico do spremembe cenika in splošnih pogojev poslovanja. O vseh večjih spremembah vas vnaprej obvestimo.

Varovanje zasebnih podatkov

Vpis na vaje, tečaje in delavnice

Pevski studio Nataša Nahtigal zbira le tiste informacije udeležencev, ki so potrebne za opravljanje registracije in naročanja na naše storitve.

Za naročanje na naše storitve morajo uporabniki podati osnovne osebne informacije: ime in priimek, telefonsko številko in email. Teh informacij ne delimo s tretjo osebo.

Email lista

Vsi uporabniki imajo možnost prejemati obvestila in novice pevskega studia Nataše Nahtigal preko e-maila, v kolikor si to želijo. Če uporabnik NE ŽELI več prejemati informacij, se lahko odjavi tako, da pošlje e-mail na naslov info@akademijazaglas.siin izvedemo odjavo.

Obnova osebnih podatkov

Uporabnik lahko popravi svoje osebne podatke, če se ti spremenijo, in sicer tako, da pošlje svoje nove podatke na naslov info@akademijazaglas.si. O uspešni spremembi podatkov uporabnika obvestimo.