Vse za petje na enem mestu

Lestvica za petje okraskov - No.2

Vaja, s katero lahko razvijate fleksibilnost vašega glasu in usvajate petje okraskov. Preizkusite jo :)

Spodne lestvice lahko vadite na:

1. samoglasnike: a, e, i, o, u

2. kombinacije samoglasnikov: au, ai, eu, ou, oi, ua,...

3. zloge: ne, še, ge, gi, nou, gou, fe, ši, na, ma,...

4. besede

Vaja: Fraza - No.2

Priporočene epizode