Upevanje

Vaja za super visoke note

Poglejte si vajo, s katero sva s pevko Tino vadili petje super visokih not. Za zdravo petje super visokih not potrebujemo veliko vaje, vztrajnosti in zaupanja v svoje telo, saj zazvenijo le taktrat, ko smo zares sproščeni.

S pevko Tino Koštrun sva vadili vajo, ki je dobra za učenje zares visokih tonov. Petja teh tonov se da naučiti, za to pa so potrebne prave vaje in veliko vztrajnosti. Imeti moramo popolno kontrolo nad pozicijo grla in odpiranjem svojih ust. Grlo moramo na tako visokih tonih obdržati v naravnem položaju, telo pa sproščeno.

Sorodne objave