Trudimo se, da vam zagotavljamo najboljše izdelke priznanih svetovnih blagovnih znamk, ampak če vaš kupljeni izdelek kljub vsemu ne služi svojemu namenu, vam lahko pomagamo. Stvarno napako lahko uveljavljate, če menite, da artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Z veseljem vam bomo pomagali pri uveljavljanju stvarne napake. Omogočamo vam 2 možnosti uveljavljanja stvarne napake:

a) Uveljavljanje reklamacije v naših prostorih

Stvarno napako lahko uveljavite v naših prostorih, kjer boste skupaj z našimi zaposlenimi izpolnili reklamacijski zapisnik.

b) Uveljavljanje reklamacije preko pošte

Preden izdelek pošljete k nam nas prosimo o tem obvestite na trgovina@akademijazaglas.si. V sporočilo zapišite številko naročila iz katerega vračate izdelek/-e (številko naročila najdete v elektronski pošti s katero smo potrdili vaše naročilo), priimek na katerega se naročilo nanaša ter elektronski naslov na katerega je bilo narejeno naročilo. Bodite pozorni ali ste pri oddaji naročila v vašem priimku uporabili sičnike in šumnike. V primeru, da imate 2 priimka bodite pozorni katerega ste uporabili v polju »priimek« pri oddaji naročila.

V sporočilu nam zapišite kateri izdelek vračate. Poslali vam bomo obrazec za reklamacijo, ki ga priložite paketu skupaj z kopijo računa.

Izdelke ustrezno pripravite za transport. Zapakirajte izdelek v embalažo, ki ustreza transportu (predlagamo, da uporabite transportno embalažo, v kateri ste paket prejeli). Originalna embalaža izdelka ne sme biti poškodovana ali prelepljena z lepilnim trakom. Prosimo vas, da paket pošljete na naslov: Zavod Moj glas - Akademija za glas, Slamnikarska 1d, 1230 Domžale.

Paket pošljite preko izbrane poštne/dostavne službe. Prejetje vaše zahteve za reklamacijo bomo potrdili preko elektronske pošte. Po prejemu izdelkov, ki jih vračate in obdelavi le-teh vas bomo o potrditvi/zavrnitvi zahtevka obvestili preko elektronske pošte.

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Prejetje vaše zahteve za reklamacijo bomo potrdili preko elektronske pošte. Po prejemu izdelkov, ki jih reklamirate in obdelavi le-teh vas bomo o potrditvi/zavrnitvi zahtevka obvestili preko elektronske pošte

Kako poteka postopek reklamacije?

Po prejemu izdelka, pri katerem uveljavljate stvarno napako ter po prejemu pravilno izpolnjenega zahtevka, bomo izdelek predali v naprej v obravnavo proizvajalcu. Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v 15 dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

Odločitev proizvajalca je dokončna in v primeru utemeljene reklamacije vam bomo ponudili več možnosti za odpravo stvarne napake (odprava napake - popravilo, zamenjava ali vračilo kupnine). Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

V primeru zavrnjene reklamacije vas bomo o tem obvestili. Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi izdelka iz obravnave ter ga pozove na prevzem izdelka. Zapisnike in izdelke iz obravnave hranimo 2 leti od datuma vložitve reklamacije v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (37.c člen 3). Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Prevzem izdelka iz neodobrene reklamacije je možen izključno v naših prostorih.

Nepopolna pošiljka

Če ste naleteli na težave z nepopolno pošiljko, vas prosimo, da nas kontaktirate. Z veseljem vam bomo pomagali. Na voljo smo vam na trgovina@akademijazaglas.si.