Telo kot inštrument

Pozicija telesa med petjem

Sproščeno telo in udobno počutje, dobra osnova za petje.

V nobenem delu telesa ne preveč oz. ne premalo napetosti. Kot da nam je petje povsem enostavno.

Optimalna pozicija telesa med petjem nam da naravno barvo glasu in nam skupaj s pevsko tehniko vzdržuje naše glasilke zdrave. Pevec naj se včasih gleda v ogledalo. Vaje za optimalno pozicijo telesa si lahko ogledate v zgornjem videu.

Rame se med vdihom ne smejo dvigovati, saj povzročajo mišično napetost v grlu in onemogočajo sproščeno petje.

Glava naj bo v naravnem položaju, ne preveč gor in ne preveč dol. Če imamo glavo preveč dol, bo zvok potoval bolj v nos, z glavo preveč gor pa bo zvok ostal v grlu. Pevci so pogosto presenečeni, kako lahko samo s spreminjanjem pozicije glave, spreminjajo barvo svojega glasu.

Čeljust moramo pri petju odpirati sproščeno, ne preveč in ne premalo. Če je naša čeljust premalo odprta, zvok ne more potovati v okolje, glas ni dovolj razločen in glasen, zveni nazaj ali nosno. Preveliko odpiranje čeljusti povzroči napetost v grlenih in obraznih mišicah in nas s tem prav tako ovira pri pravilnem formiranju glasu, hkrati pa na ta način izgubljamo veliko zraka.

Jezik je mišica, ki leži na dnu ustne votline. Ker ima jezik poleg ustnic najbolj pomembno vlogo pri izgovorjavi, ima tudi zelo pomembno vlogo pri petju. Pri petju mora biti jezik v sproščenem govornem položaju, neodvisno od tega, kako visoko pojemo. Pogosto nam jezik pri petju na višinah pade nazaj. Vaje za jezik si lahko pogledate v zgornjem videu.

Ustnice so pomembne za formacijo glasu in naj bi se pri petju premikale prav tako kot pri govoru. Edina razlika med petjem in govorom je ta, da naj bi se ustnice pri petju visokih tonov bolj odpirale.

Sorodne objave